วันวิสาขบูชา วันงานประจำปี
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)สัปดาห์
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ
กับหลวงปู่พุทธะอิสระ
วิสัชนาอัพเดท
14 กรกฏาคม 2547
ห้องสมุดธรรมนี้ได้รวบรวม
หนังสือ เกร็ดความรู้ และ เทป
ธรรมบรรยายในโอกาสต่าง ๆ
ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
Web Board ธรรมะเพื่อสาระ
ของชีวิต เปิดขึ้นเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่นำมา
ซึ่งการเกิดปัญญาให้กับทุกคน
วัดอ้อน้อย (ธรรมะอิสระ) เป็นวัด
ในโครงการเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรงมีพระชนมายุ
 
 
โครงการถวายพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขณะทรงผนวช
ให้แก่วัดทั่วประเทศ และร่วมบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
และจะทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา


มูลนิธิธรรมอิสระ วัดอ้อน้อย ขอเชิญประชาชนไทยร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ
ในการถวายภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวช
ให้แก่วัดทั่วประเทศ และร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
และจะทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา   อ่านต่อด้านใน
 
 
๐ ปฏิทินกิจกรรม วัดอ้อน้อย 
ปฏิทินกิจกรรม วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
ประจำเดือน มิถุนายน 2549
อ่านต่อ ..
 
 
๐ โครงการธรรมเพื่อสันติสุข   
โครงการธรรมเพื่อสันติสุข
ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2548  อ่านต่อ...
 
 
๐ เข้าเวปธรรมอิสระของเดิม
เรียนญาติธรรมทุกท่าน ขณะนี้ได้มีการดำเนินการปรับปรุง
รูปแบบของเวปใหม่ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ในระหว่างนี้ท่านสามารถแวะเข้าไปใช้งานในเวปเดิมได้ครับ
 
© 2004 วัดอ้อน้อย(ธรรมะอิสระ) ถ.มาลัยแมน(กม. 17) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โทร (034) 204-274